Co nabízím

psychoterapeutické poradenství a psychodiagnostika

Ve své praxi nabízím psychoterapeutické poradenství a psychodiagnostiku (viz úvod).

Psychoterapii vnímám jako cestu, jak lépe porozumět sobě a svým způsobem i okolí. 

V rámci individuální psychoterapie a poradenství dospělých a dospívajících se můžeme věnovat nejrůznějším tématům, kterými například mohou být:

 • vztahové problémy - v rodině, manželství, partnerství, přátelství, pracovních vztazích
 • problémy při orientaci v životě (kdo jsem, čeho a jak chci dosáhnout)
 • potíže v komunikaci - obtíže v porozumění druhým, neefektivní schopnosti srozumitelně sdělovat druhým co potřebuji a očekávám, adekvátní schopnost reagovat na konflikt
 • zvládání stresu, traumat, náročných životních situací (rozvod, úmrtí, nemoc, změna zaměstnání apod.)
 • emoční problémy (výkyvy nálad, úzkosti, deprese aj.)
 • psychoterapie zaměřená na poruchy nálady, úzkostných poruch, poruchy osobnosti

Relaxace

Nabízím současně také nácvik relaxace  (využívám postup Schultzova autogenního tréninku anebo Jacobsonovu progresivní relaxaci). Naučit se správně relaxovat pomáhá lépe zvládat stres, pozitivně ovlivňuje spánek, snižuje úzkost a napětí, pomáhá zvýšit pocit sebejistoty, celkově zklidňuje.

V psychoterapii vycházím z principů PCA (Person Centered Approach), který klade na první místo respekt ke klientovi jako k osobě nezávislé a svobodné. Snaží se terapií podpořit v individuálním růstu a naplnění vlastního potenciálu. V současné době v psychoterapii využívám prvky Pesso Boyden Psychomotorické psychoterapie - tento integrativní směr pomáhá svým propracovaným systémem léčit jak symptomy, tak především kořeny současných potíží. 


Jednotlivá sezení trvají obvykle 50 min. Po úvodním setkání, pokud se jeví spolupráce jako možná,  domlouvám s klientem kontrakt týkající se cílů setkávání, jejich frekvence, termínů, ceny a možností zrušení konzultace.

Psychodiagnostické vyšetření může být například zaměřené na:

 • posouzení aktuálního psychického stavu 
 • posouzení aktuální úrovně rozumových schopností
 • posouzení osobnosti
 • vyšetření k žádosti o vydání zbrojního průkazu
 • k žádosti o přiznání invalidního důchodu 
 • a jiné požadavky dle dohody.