O mně

 Lenka Mašková

Jsem klinická psycholožka a psychoterapeutka, narozená v roce 1981.

Od konce roku 2016 mě naleznete v ambulanci klinické psychologie, MedArs s.r.o. Praha 2, kde nabízím své služby klinického psychologa hrazené ze zdravotního pojištění.

Souběžně s  klinicko-psychologickou ambulancí  působím ve své soukromé terapeutické praxi. Při této práci využívám Rogersovský terapeutický přístup (PCA), nově též prvky Pesso Boyden Psychomotorické psychoterapie (PBSP).

Od roku 2013 pracuji také jako akreditovaná dopravní psycholožka. 

Svou cestu k profesi psycholožky jsem započala v předatestační přípravě v soukromé ambulanci klinické psychologie a psychoterapie, kde byla náplň práce též diagnostická a terapeutická. Posléze jsem v období let 2008 - 2016 pracovala jako psycholožka, posléze klinická psycholožka, v psychiatrické nemocnici Bohnice, kde byla má práce jak diferenciálně diagnostická, tak psychoterapeutická. 

Mimo výše zmíněné jsem měla možnost být členem expertního týmu pro poradenský program v rámci Projektu "Poznej realitu reálného života!" financovaném prostřednictvím OP LZZ, zaměřený na snadnější uplatnění dětí z dětských domovů zejména v pracovním životě. Náplní práce byla bilanční diagnostika, zpracování metodiky, práce se skupinou dětí, individuální rozhovory s dětmi.   

Opakovaně jsem měla možnost být součástí organizační vedení přípravného týmu odborného česko-slovenského sympózia PCA  (rok 2013, 2017).


Vzdělání

Specializační zkouška ze systematické psychoterapie (4/2016)

Atestační zkouška z klinické psychologie (11/2014)

Rigorózní zkouška z klinické psychologie (2007)

Jednooborová psychologie, FF UK, klinická specializace (2001-2006)

University of Glamorgan, Wales, UK - studijní stáž (2005)


Kurzy a výcviky 

 • Porozumění traumatu a disociaci skrze neurobiologii a vztahovou vazbu (15 hod,  Mgr. Hana Vojtová, Na konci dechu. 2020)
 • Psychoterapeutický výcvik Pesso Boyden psychomotorické psychoterapii (2018 - 2023)
 • Kurz v MMPI-II, Institut klinické psychologie, z.s. (2017)
 • Psychoterapeutická práce s traumatem, Psychologické centrum Alivio a SLEA (2017)
 • Kurz WAIS-III Wechslerovy škály, Institut klinické psychologie, z.s. (2016)
 • Úvodní kurz hypnózy (2014), Psychoterapeutická společnost ČLS JEP, sekce pro hypnózu
 • Psychoterapeutický výcvik v PCA (Person Centered Approach - Rogers), akreditace  Psychoterapeutickou společností České lékařské společnosti JEP (ukončen 04/2014)
 • Tematicko apercepční test v klinické psychologii (2009) - Psychiatrická léčebna Bohnice
 • Základní kurz Rorschachovy metody (2009) - NZZ - PhDr. A. Polák
 • Specializovaná diferenciální diagnostika dospělých v klinické psychologii (2009) - Psychiatrická léčebna Bohnice
 • Kurz Testu kresby postavy (2007) - Testcentrum


Publikační  a přednášková činnost

 • Charakteristiky sourozeneckého incestu. Předneseno na XXII. Bohnických sexuologických  dnech dne 25. 2. 2010
 • Psychohygiena - workshop pro učitele základních škol. Předneseno v rámci projektu Člověk tísni o.p.s., vzdělávací program Varianty dne 7. 4. 2010
 • Mašková,L., Weiss,P.: Charakteristiky sourozeneckého incestu. Sborník přednášek z 22. Bohnických sexuologických dnů, 64-66, CERM Brno 2011, ISBN 978-80-7204-731-4
 • Kužel D., Weiss, P. et al.: Sexuální funkce po laparoskopicky asistované vaginální hysterektomii (LAVH) a totální laparoskopické hysterektomii (TLH) u předoperačně asymptomatických žen. Čes. Gynekologie, 74, č. 2, 2009, 130-137.
 • Jarošová, L., Weiss, P.: Sourozenecký incest a jeho následky. Čes. a slov. Psychiat. 103, 2007, 220 - 224, ISSN 1212-0383
 • Jarošová, L., Weiss, P.: Některé charakteristiky sourozeneckého incestu. Sexuológia 7, No.1, 2007, 41-47, ISSN 1335-8820

Jsem členem  Asociace klinických psychologů, Asociace PBSP.

Svou práci pravidelně superviduji.